ଓଡ଼ିଆ ଘର ପଖାଳ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି

ଓଡ଼ିଆ ଘର ପଖାଳ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି

ଓଡିଆର ହଂସାଥାଳ
ମା'ର ହାତ ତିଆରି ସରାଗି ପଖାଳ
ଓଡିଆଙ୍କ ଅମୃତ ସଂଜୀବନି
ତାଜା ରଖୁଥିବା
ଅମୂଲ୍ୟ ରତନସିଏ।
ତା ତୋରାଣି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ଥଣ୍ଡାପାନୀୟ
ତା ମଣ୍ଡି ଆଗରେ କି ବଜାରର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ
ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନୀରୋଗକାରୀ
ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିଜଟିଏ।
କୃଷକ ହେଉ ବା ଶ୍ରମିକ 
ଧନୀ କିବା ସେ ଗରିବ
ସଭିଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ
 କୁହୁକ କିବା ଯାଦୁଟିଏ।
ତା ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଓ ବଢିଚୁରା
ଶାଗଭଜା ଆଚାର କି ବା କଷି କାକୁଡି
ତୋରାଣିରେ ଆମ୍ବନଷିର ପ୍ରୀତି
ଲଙ୍କା ରସୁଣ ସହ ଆମ୍ବଛେଚା
ତା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ଚାଇନିଜ୍ ବିରିୟାଣି ଆଦି ବିଦେଶୀ ଓଡି।
ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରିୟ ସାଥି
ଦିନେ ନ ପାଇଲେ ଅବଶୋଷ
ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମନେପଡ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସ୍ମୃତି
ତା ସାଥେ ବୋଳା ସେନେହ ଶରଧା ବୋଳା ଆତ୍ମୀୟତା
ପୁଣି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସେହି ଡାକ
ଆ ଖାଇଦେ ଦିଟା ପଖାଳ।
ସେ ବି ରଖେ ସଂସ୍କୃତିକୁ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରେ ଦହି ପଖାଳ
ରୌଦ୍ରତାପରେ ହୋଟେଲରେ ଦହି ପଖାଳ
ଦହି ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଓ ଭୂର୍ଷୁଙ୍ଗାପତ୍ରର ଛୁଙ୍କ
ସତରେ ନିଆରା।
କେଉଁଠି କେମିତି ନ ପାଇଲେ ମନଟା ଝୁରୁ ହୁଏ
ନାକଟା ବାସନା ଖୋଜେ
ଓଡିଆକୁ ଦେଖିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାହାରିଆସେ
କେତେ ମିଟା ‍କେତେ ଭଲ 
ଆମ ଓଡିଆଘର ଦହି ପଖାଳ।

         *ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର  ସେନାପତି,ଜମ୍ଭରା,କେନ୍ଦୁଝର*