OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଅଦ୍ଭୁତ କୋଣ - ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ଅଦ୍ଭୁତ କୋଣ - ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଇଲାକା 
ଯାହା କେବଳ ଦେଖିହୁଏ ସିନା
ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଢେଇହୁଏ 
କି କମେଇ ହୁଏ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକରିବା 
ମରିଚିକାରୁ ପାଣି ନିଗାଡିବା ନୁହେଁକି
ଫଗୁଣ ପରଶେ ବଉଳ ବି ଝଡେ 
କୁହୁ କୁହୁ ତାନ ବିତାନ ବି ଲାଗେ
ପାକୁଳି କରେନା ଗାଈ ତୋଟାମାଳେ 
କି ଝାଳ ମାରେନା ଦିନା ଗଉଡ
ଲମ୍ବ ହେଇ ଢାମଣା ଯାଏନା
ମଳୟ ବି ଚିତାକାଟେ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ
ଅସରନ୍ତି ଭାବନାର ସପନ 
ନା ଇଚ୍ଛାହୁଏ ତେଜିବାକୁ 
ନା କୁରୁଳି ହୁଏ ତା ଆଗମନେ
ଅସମ୍ଭବ ଇଲାକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୂଦ୍ରା ପରି
ଜଡେଇ ଦିଏ ମନକୁ 
ମଡେଇ ଦିଏ ତାର ଚକ
ସ୍ମୃତିର କେଉଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୋଣକୁ
------------------------------------
ଆମ୍ବସୌରୀ,ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ,ଯାଜପୁର।

0 Comments