ହେ କଳା ଗୋସେଇଁ - ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର

ହେ କଳା ଗୋସେଇଁ - ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର


ଦୁଃଖ ମୋ ଅତି ନିଜର
ସୁଖ ହୁଏ ପର,
ବିଧାତା କିମ୍ପାଇଁ ଦେଉ
ଏହି ଉପହାର।
ତୋତେ ମୁଁ ନିଜର ଭାବେ
ପର କରି ଥାଉ,
ଏ ସାରା ସଂସାରେ ମୋତେ
ଏକା କରି ଦେଉ।
ତୁହି ମୋ ଜୀବନ ପୁଣି
ତୁହି ମୋର ପ୍ରାଣ,
ମୋ ସାରା ହୃଦ କନ୍ଦରେ ଅଛୁ
ହୋଇ ମୋଜୀବନ।
ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଆଁ
ତୁ ଛାଡ଼ ପାଇବୁ,
ମୋ ଯାତନାକୁ କିମ୍ପାଇଁ
ଭାଗ ତୁହି ନେବୁ।
ଜଗତ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ
ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ,
ତୁ ସୁଖେ ନୀଳକନ୍ଦରେ
ଥାଅ ହେ ଗୋସାଇଁ।
ଏତିକି ଗୁହାରି ତୋର
ପାଦପଦ୍ମେ କରେ,
ତୋର ଦୟା ଏହିପରି
ଥାଉ ମୋର ପରେ।

ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର
ବାଲେଶ୍ଵର

0 Comments