OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ହେ ବାପୁ - ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସାହୁ

ହେ ବାପୁ - ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସାହୁ


ଅଂହିସାର ଚିହ୍ନ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି
ବଢୁଛି ହିଂସାର ରୋଳ
ମଣିଷପଣିଆ ଲିଭିଯାଏ ଆଜି
ସର୍ବେ ହିଂସାର ରାସ୍ତାରେ ଭୋଳ । ।

ଦୁଃଖିଜନ ସେବା ଦୂରେ ରହିଗଲା
ଜରାବାସେ ପିତା ମାତା
ଗୁରୁଜନେ ଭକ୍ତି ଦିଶୁନାହିଁ ଆଜି
ଅଜଥା ବଢୁଛି ବ୍ୟଥା । ।

ତୁମ ସତ୍ୟପଥ ରାମରାଜ୍ୟ ପାଇଁ
ପାଲଟିଛି ମିଥ୍ୟାପଥ
ହେ ବାପୁ ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅ
ଭରିଯାଉ ସେବା ସତ୍ୟ । ।

ତୁମବିନା ଆଜି କେତେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ
ମରୁଛନ୍ତି ହାହାକାରେ
ଜନ୍ମନିଅ ବାପୁ ଆଉଥରେ ତୁମେ
ସ୍ୱପ୍ନର ଧରାପରେ । ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର,
ନୂଆଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପିନ - ୭୫୪୧୪୧

0 Comments