OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଚାହିଁଦେଖ ତୁମେ ଅଛ - ବି. ନିରୁପମା

ଚାହିଁଦେଖ ତୁମେ ଅଛ - ବି. ନିରୁପମା


ମୋଅରି ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ ରାଧେ
ପରତେ ହେଉନି ଯଦି ,
ଚାହିଁଦେଖ ଏବେ ଏ ଶରୀର ସାରା
ତୁମେ  ଯାଇଅଛ ଭେଦି ।
ସବୁକିଛି ରାଧା-ରାଧା....
ମାନମୟୀ ତୁମ ମାନ ପରିହର
ନାଶକର ମନୁ ବାଧା ।

ତୁମ ମାନ ମୁହିଁ ନାଶିବା ପାଇଁକି
ଧରିଅଛି କେତେ ବେଶ ,
କେଳା, ନାପିତୁଣୀ, କାଚରା, ମାଲୁଣି
କହିଲେ ହେବନି ଶେଷ ।
ଯୋଗୀ ସାଜି ଧରି ଝୁଲି....
ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁକି
କେତେ ଯେ ଉପାୟ କଲି ।

ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ବୁଝି ବୁଝି
ଯାଇଥାଏ ଯେବେ ଥକି ,
ସେଇ ଶ୍ରମ ପରା ଲାଘବ କରେ ମୁଁ
ତୁମ ଚାରୁମୁଖ ଦେଖି ।
ଶୁଣାକଥା ସବୁ ମିଛ....
ଦେହ,ମନ,ପ୍ରାଣ ସବୁଠାରେ ସଖି
ଚାହିଁଦେଖ ତୁମେ ଅଛ ।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ

0 Comments