OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ବିମଳାଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ - ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ବିମଳାଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ - ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର


ବିମଳେଇ ବିମଳେଇ ହେଉଥାଇ ମୁହିଁ,
ବିମଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଆନ ଗତି ନାହିଁ (ଘୋଷା)

ଜରିଧଡ଼ି ପାଟଶାଢ଼ି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଶୋଭିତା,
ଗଳେ ମୁକ୍ତାହାର କପାଳରେ ସୁନାଚିତା,
ସିଂହର ପିଠିରେ ମାଗୋ ବିଜେ କରିଥାଉ,
ଆପଦେ ବିପଦେ ଭକତଙ୍କ ସାହା ହେଉ.
ବିମଳେଇ ବିମଳେଇ.................. ॥୦॥

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ନାମ ତୋର,
ବାସନ୍ତୀକ ପୂଜା ତୋର ଅତି ମନୋହର,
ବସନ୍ତ ବେଳାରେ ମାଗୋ ସିଂହ ବାହନରେ
ଭ୍ରମଣ ତୁ କରୁ ମାଗୋ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳେ.
ବିମଳେଇ ବିମଳେଇ................. ॥୧॥

ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ମୋର ବିମଳେଇ ମାଆ
ମାଆ ଗୋ................
ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ମୋର ବିମଳେଇ ମାଆ,
ବିପଦ କାଳରେ ମାଗୋ ହୋଇଥିବୁ ସାହା,
ଯମ ଯାତନାକୁ ମାଗୋ ସଦା ମୁହିଁ ଡ଼ରେ,
ପାରି କରିବୁ ସନ୍ତାନେ ମାଗୁଣି ପୟରେ.
ବିମଳେଇ ବିମଳେଇ................. ॥୨॥

ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ରଥଶର୍ମା କଲୋନୀ, କୋରାପୁଟ

0 Comments