OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ସମିଆଁ ର ଖେଳ - ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ

ସମିଆଁ ର ଖେଳ - ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ


ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ ତ ଏ ପାଏନ ଫୁଟକା୍
ଯିବା କେତେବେଳେ ବି ଫାଟି
ସବୁ ତ ରହେଲା ସମିଆଁ ର ହାତେ
ଆତ୍ମା ସିନେ ଅମର ଏ ଦିହି ମିଶବା ମାଟି

ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ନି ଯେ ଇ ଦୁନିଆ
ତାହାକେ ହାତମୁଠା ଥି ରଖିଛେ ସମିଆଁଁ
ଯେତେଦିନ ରହେଲେ ବି ଇ ସଂସାରେ
ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତ ତାର କୁନିଆଁଁ

ଜୀବନ ତ ଏ ଗୁଟେ ରେଳଗାଡି
ବନେ କରି  ସୋର  ରଖିଥା
ସମିଆ ସରଲେ୍ ସେ ଛାଡ଼ବା
ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଟା ମନେ ରଖିଥା

ସମିଆ ନୁହେ ସେ ସାହେବ୍
ସପନ୍ କି ଛୁଆଦିନ ର ଖେଳ
ଏ  ଇଟା ଗୁଟେ ସୁରୁଟେ ରେଳ
ମାଡ଼ିଆସୁଛେ ଇଟା ନେ କରି ବେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ୍.......

ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ
କୁଶୁର୍ଡା, ବରଗଡ଼

0 Comments