"ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ଏବଂ "କବିର ଘର କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେବ-ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା LITERACY CONTEST ଫଳକକୁ କ୍ଲିକ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।

ସମିଆଁ ର ଖେଳ - ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ

ସମିଆଁ ର ଖେଳ - ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ


ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ ତ ଏ ପାଏନ ଫୁଟକା୍
ଯିବା କେତେବେଳେ ବି ଫାଟି
ସବୁ ତ ରହେଲା ସମିଆଁ ର ହାତେ
ଆତ୍ମା ସିନେ ଅମର ଏ ଦିହି ମିଶବା ମାଟି

ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ନି ଯେ ଇ ଦୁନିଆ
ତାହାକେ ହାତମୁଠା ଥି ରଖିଛେ ସମିଆଁଁ
ଯେତେଦିନ ରହେଲେ ବି ଇ ସଂସାରେ
ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତ ତାର କୁନିଆଁଁ

ଜୀବନ ତ ଏ ଗୁଟେ ରେଳଗାଡି
ବନେ କରି  ସୋର  ରଖିଥା
ସମିଆ ସରଲେ୍ ସେ ଛାଡ଼ବା
ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଟା ମନେ ରଖିଥା

ସମିଆ ନୁହେ ସେ ସାହେବ୍
ସପନ୍ କି ଛୁଆଦିନ ର ଖେଳ
ଏ  ଇଟା ଗୁଟେ ସୁରୁଟେ ରେଳ
ମାଡ଼ିଆସୁଛେ ଇଟା ନେ କରି ବେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ୍.......

ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ
କୁଶୁର୍ଡା, ବରଗଡ଼

0 Comments