OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପ୍ରେମର ନାଟକ - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ପ୍ରେମର ନାଟକ - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ


ପ୍ରେମର ନାଟକ କରିଦେଲୁ ଶେଷ
ବିଷ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ
ସେଇ ନାଟକକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି
ଜଳୁଛି ମୁଁ ବିରହରେ ।

ଫୁଲ ଦେଇଥିଲୁ ମିଠାକଥା କହି
ଗାଇଥିଲୁ ପ୍ରେମ ଗୀତ
ସେ ସାତ ସୂରରେ ପାଗଳ ସାଜିଲି
ହେଇଗଲି ତୋର ମିତ ।

ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ
ଅବଶୋଷ ଜୀବନରେ
ପ୍ରେମର ନାଟକ କରିଦେଲୁ ଶେଷ
ବିଷ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ - - - - - - - -

ମୋ ବିନା କାହାର ହେବୁନାହିଁ ବୋଲି
ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଏତେ ସହଜରେ ପଦିଏ କଥାରେ
ହେଇଗଲା ସବୁ ଇତି ।

ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମର ନାହିଁ ଅବସାନ
ରଖିଥିବି ହୃଦୟରେ
ପ୍ରେମର ନାଟକ କରିଦେଲୁ ଶେଷ
ବିଷ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ - - - - - - - -

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments