ମାତୃଭାଷା - ସାଗର ପ୍ରଧାନ

ମାତୃଭାଷା - ସାଗର ପ୍ରଧାନ


ଭୁଲ ନାହିଁ ଭୁଲ ନାହିଁ
ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ
ସେ ଅଟଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି
କରେ ମହିୟାନ ଓଡିଶାକୁ ।।୧।।

ଆଜିକାର ପିତାମାତା
ଭାବନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ
ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଛି
ଏହି ଭାଷାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ।।୨।।

ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟିକୁ
ବାପମାଆ ଭାବନ୍ତି ବେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ
ମାତୃଭାଷା ନ ଜାଣିଲେ
ହୁଏ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବଳିଷ୍ଠ ।।୩।।

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ
ଦିଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଆମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ
କରନ୍ତି ଆମ ଭାଷାକୁ ନଗଣ୍ୟ ।।୪।।

ମନାନାହିଁ ମନାନାହିଁ
ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା
କିନ୍ତୁ କର ନାହିଁ ଅବହେଳା
ନ କହି  ନିଜ ମାତୃଭାଷା ।।୪।।

ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା
ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ସୁଦୃଢ
ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେବ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ।।୫।।

ଜାଗି ଉଠ ହେ ମାନବେ
କରିଣ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ତେବେ ହୋଇବ ଆମ ରାଜ୍ୟ
ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।।୬।।

ସାଗର ପ୍ରଧାନ

0 Comments