କେବେ ଭଲପାଅ ବୋଲି କହିଥିଲ
ଅହରହ କଥା ହେଉଥିଲ
ଚକଲେଟ ସାଥିରେ
ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ
 ତୁମେତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲ ।
କେବେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଥିଲ -

କେତେ ପ୍ରୀତି ଗୀତ ଗାଇଥିଲ
ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲ
ସାତ ଜନମର ସାଥୀହେବ କହି
ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇଥିଲ ।
କେବେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଥିଲ -

କେତେ ରାଗ ରୁଷା ସହୁଥିଲ
ରାତି ସାରା ଅନଲାଇନ ରହୁଥିଲ
ମୋର ନହେଲେ କାହାର ହବନି
ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ
କେବେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଥିଲ - -- - -
           - -( -ଏବେ)

ଏବେ ପଦିଏରେ ଶେଷ କଲ
କହିଲ ପାଇନି କେବେ ଭଲ
(ନିଶ୍ୱ) କବିର ପ୍ରେମକୁ
ଗୋଡରେ ଆଡେଇ
 ବଣିକର ହାତ ଧରିନେଲ ।
ଏବେ ପଦିଏରେ ଶେଷ କଲ - - - -

ମୁଖ ପୁସ୍ତିକାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲ
କଣ କରୁଛବି କେବେ ନକହିଲ
ଦେବକନ୍ୟା ପରି ତୁମେତ ଦିଶିଲ
ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଗଲ
ଏବେ ପଦିଏରେ ଶେଷ କଲ- - -

ତୁମେ ସହଜରେ ବଦଳିଲ ସିନା
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ
କେବେର କଥାକୁ ଏବେବି ଭାବୁଛି
କୋହ ପାହାଡୁ ଝରାଇ ଲୁହ ନଈ ।

ଭାବୁଥିବି ତୁମ କଥା ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ
ଯୁଇରେବି ଜଳି ଗଲା ପରେ
କାଢି ପାରିବିନି ତୁମକୁ କେବେମୁଁ
ସାଇତି ରଖିବି ହୃଦୟରେ ।

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋରଧା