୧୪-୦୧-୨୦୧୯ ଜନ୍ମଦିନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

୧୪-୦୧-୨୦୧୯ ଜନ୍ମଦିନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର


ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣିଛି ବୋଲି ମନେ ଅଛି
ମୋ ଛଡା ବହୁ କମ୍ ଲୋକଂକୁ ଜଣା ଅଛି ଏ ଦିନ
କିଏ ବା କାହିକି ଜାଣିବ ?, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବ ?
ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ବଂଚି ରହି କାହା ପାଇଁ କରିଛି ବା କଣ?
ଯାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନଂକ ପାଇଁ
କିଛି ବି କରିଛି ସେମାନେ ବି କଣ ରଖିଛଂତି ମନେ?
କେବେ ଆସେ ଆଉ କେବେ ଯାଏ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ?
ଗୋଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟା ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ
ଜୀବନର ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ବର୍ଷ ପୋଛି ହୋଇ ଯାଏ
ଭାବିବାର କଥା ଏହି ଏକ ବର୍ଷ ମାନେ
ତିନି ଶହ ପଇଁଷଠି ଦିନରେ ମୁଁ କଲି ବା କଣ ?
କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଂଚିଲି ନା ମୋର
ବଂଚିବା ଫଳରେ କାହାରି ହେଲା କିଛି ଲାଭ ?
ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ଦିନରେ କଳନା କରିବା କଥା
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କରିଲି ସବୁ କି କାମ ?
ଯାହା ସବୁ କଲି ତାହା ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନା
ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଛି ଯାହାକୁ କହି ପାରିବି ଯେ
ମୁଁ କରିଥିବା କାମ କରିଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ପର ପାଇଁ ?
ନିଜ ପାଇଁ କରଂତି ସଭିଁଏ, ନିଜ ପାଇଁ ବଂଚଂତି ସଭିଁଏ
ନିଜ ସୁଖ ଚାହାଂତି ସଭିଁଏ, ନିଜ ପାଇଁ ରଖଂତି ସଭିଁଏ
କିଂତୁ ସାଂଗରେ ଯିବ କଣ ? କିଛିବି ତ ନୁହେଁ !
ଯେତେ ସବୁ ରଖି ଥିବ ରହି ଯିବ ଏହି ଠାରେ
ଯେଉଁ ମାନଂକୁ ନ ଦେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲ
ପରେ ପାଇବେ ସେହି ମାନେ, କିଂତୁ ଦେବେ ଖାଲି ଗାଳି
ଆଗରୁ ପାଇ ଥିଲେ କରି ଥାଂତେ ପ୍ରଶଂସା
ତେଣୁ ଏବେ ଭାବି ଦେଖ ତୁମକୁ କିଏ ଜନ୍ମଦିନ
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲାନି ବୋଲି କିଂପା ପାଅ ଦୁଃଖ ?
ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ |

ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର 
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର 
ଭୂବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧

0 Comments