ଚିତ୍ରରେ କୋଣାର୍କ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଚିତ୍ରରେ କୋଣାର୍କ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର


ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସାଗର କୂଳରେ ଏହି
ଅଦ୍ଭୁତ କଳା କୋଣାର୍କ ଗଢିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଢେଇ  ।।
ସେହି କୋଣାରକ ଭଗ୍ନ ମଉନ ଶୀରି ତା ଯାଇଛି ହଜି
ନାହିଁ ଆଉ ଆଗ ଶୋଭା ସଂପଦ ନାହିଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରାଜି  ।।

ବାରଷ ବଢେଇ ବାରବରଷ ର ରକତକୁ ଝାଳ କରି
ଗଢିଥିଲେ ଯେଉଁ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜିଦିଶେ ହତଶୀରି  ।।
ତାଣ୍ଡବେ ମଗ୍ନ ସମ୍ଭୁ ଆଜି ଭଗ୍ନ ମସ୍ତକେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ
ତପରତ ମୁନି,ଋଷି,ଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ  ।।

ନୃତ୍ୟରତା ଅପସରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହାସ୍ୟ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଲଳନା
ମଗ୍ନ କେଉଁ ନାରୀ ଶୃଙ୍ଗାରେ ତାର ପଥର ଦେହରେ ଅନା ।।
କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଗଦ୍ଧର୍ବ,ରାକ୍ଷସ କେତେ ପୂରାଣ କାହାଣୀ
ପଥର ଦେହରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିନ୍ଧାଣି  ।।

ପଶୁ,ପକ୍ଷୀ,ନର,ନାରୀ,ଦେବାଦେବୀ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା
ରାକ୍ଷସ,ରାକ୍ଷାସୀ,ବୃକ୍ଷ,ଲତା, ଫୁଲ,ଫଳ ଭରା ଚାରୁକଳା  ।।
ସରିସୃପ ପୁଣି ଆକାଶ,ପାତାଳ ଧରଣୀ ରାଣୀ ର ଚିତ୍ର
ନଦ,ନଦୀ,ହ୍ରଦ ସଙ୍ଗେ ଲୋକକଥା ପଥର ଦେହରେ ଦେଖ  ।।

ଉପଳ ଦେହରେ ବିପୁଳ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ୍ତ ଏ କୁଟିକମ
ଦେଖିବାକୁ ଏହି କୋଣାରକ ଦେଖ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟମାନ  ।।
ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ତ ଅବଶେଷେ ତାର ଥିଲା ଯେଉଁ କୁଟିକମ
ସିଏ ଘୋସୁଥିଲା ବାରଷ ବଢେଇ ଧର୍ମପଦ ର ନାମ  ।।

ଅଭିନବ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସାଧା ପଥରକୁ ଆଣି
ଖଞ୍ଜିଦେଉଅଛି କିଏ ଦେଖ,ଆଗ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ  ।।
ତଥାପି କୋଣାର୍କ କଥା କହେ,, କହେ ଶୁଣରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ
ବଞ୍ଚାଅ ଏହି ଜାତୀୟ ଐତିହ ଭାଙ୍ଗି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଵାର୍ଥ ମୋହ  ।।

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments