OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା - ଟୁକୁନା ସାହୁ

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା - ଟୁକୁନା ସାହୁ


ଭୁଲି ଗଲୁ ମୋତେ ଆଜି
ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ।
ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଦିନ
ତୋର ସେଇ ମୁଖ।  ୧

ହୃଦୟ ତୋ ନାହିଁ ପ୍ରିୟା
ତୁ ହୃଦୟ ହୀନା ।
ଟଙ୍କା ମୋହେ ଭୁଲି ଗଲୁ
ମୋହର ଠିକଣା । ୨

ଭାବିଥିଲି ମୋର ପ୍ରେମ
ଶେଷ ତୋ ପାଖରେ ।
ଅବଶୋଷ ରହି ଗଲା
ଏଇ ଜୀବନରେ ।୩

ହାରି ଗଲି ନାହିଁ ଦୁଃଖ
ପ୍ରେମର ବାଜିରେ
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ
ନେବି ମୁଁ ଧରାରେ । ୪

ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଚାଲି ଗଲୁ
ହୃଦୟ ମୋ ପ୍ରିୟା ।
ଜୀବନ ମୋ ଜଳି ଗଲା
ନଥାଇ ବି ନିଆଁ । ୫

ପରିଚୟ ମୋର ଆଜି
ମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ ।
ପାଇବା କୁ ପ୍ରେମ ତୋର
ହେଉଛି ବିକଳ ।୬

ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେ ପ୍ରିୟା
ଆସି ଯା ତୁ ଥରେ
ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ 
ପ୍ରେମ କାରାଗାରେ । ୭

ଭଲ ହେଲା ହାରି ଗଲି
ପ୍ରେମର ବାଜିରେ ।
ବୁଝିଗଲି ଛଳନା ବି
ରହିଛି ସେଥିରେ । ୮

ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଚି ତୋତେ
ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ।
ହେଲେ ଏ ହୃଦୟ ମୋର
ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ । ୯

କେମିତି ଭୁଲିବି ତୋତେ
କହ ଥରେ ପ୍ରିୟା
ହୃଦୟରେ ଲେଖା ଅଛି
ଆଜି ବି ତୋ ନାଆଁ । ୧୦

ଟୁକୁନା ସାହୁ, ସାନ୍ତରା ପଲ୍ଲୀ, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments