OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

କରିଦିଅ ହେ ନିଃଶେଷ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

କରିଦିଅ ହେ ନିଃଶେଷ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର


ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ହସ
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ଆଦ୍ୟ ପରଶ
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପ      ।।

          
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି
          
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ଉଜ୍ବଳ ଜ୍ୟୋତି
          
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସାଥି ଗୋ
          
ତୁମୋ ଜୀବନ  ପ୍ରେମ ପୀୟୁଷ
          
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ହସ   ।।

ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପୂତ ଓ ପବିତ୍ର
ପ୍ରେମ ରେ ସଂସାର ହୁଏ ଆତଯାତ
ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମିକ ହେ ବିଦେଶି ବଣିକ
ତୁମ ପ୍ରେମେ ମୋ ବଳିଛି ବିଶ୍ଵାସ
ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ହସ   ।।

           
ପ୍ରେମ ସନାତନ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ
           
ତୁମ ପ୍ରେମେ ବାଇ ହେଲାଣି ମୋ ମନ
           
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ମୋ ମନ ଭ୍ରମର
           
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଫୁଲରୁ ଶୋଷି ଫୁଲରସ
           
କରିଦିଅ ହେ ନିଃଶେଷ   ।।
 -----------------------------------

ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି , ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments