OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଚିଠିଟିଏ ବିରହିଣୀର - ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ

ଚିଠିଟିଏ ବିରହିଣୀର - ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ


ଉଡିଯାରେ କଳାମେଘ
              ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖର
କାଳିଆ ପାଖରେ ଦେବୁ
             ଏ ଚିଠିକୁ ମୋର (0)

ରିମିଝିମି ହୋଇ ବରଷିଣ ତୁହି
                  ପୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ |
ମୋ ଦୁଃଖ ବେଦନା ମନ୍ଦମଳୟରେ
          ତା' କାନ ପାଶେ ଗୋପନେ କହିବୁ ||

ବିରହୀଣୀ ହୋଇ ଚାହିଁ ମୁଁ ବସିଛି |
ଶ୍ରୀଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତା'ପାଇଁ ଗାଉଛି ||
        ତା'ର ଲାଗି ରଚିଅଛି ନବ ଅଭିସାର |
       ଉଡିଯା'ରେ କଳାମେଘ ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖର.....(1)

ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନରେ ହୋଇଣ ସୁବେଶ
              ଛଡା ତୁଳସୀ ମୁଁ ଗଭାରେ ନାଇଛି |
ଶ୍ରୀପାଦଯୁଗଳ ଧୋଇଦେବି ବୋଲି
              ନୟନର ଅଶ୍ରୁ ସାଇତି ରଖିଛି ||

ଆହାରେ ବିହାରେ ଅବା ଶୟନରେ,
ପ୍ରାଣେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ତା'କୁ ମୁହିଁ ଝୁରେ ||
       ସେ କଳାଠାକୁର ଏକା ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର |
      ଉଡ଼ିଯା'ରେ କଳାମେଘ ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖର ....(2)

0 Comments