OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର - ବି. ନିରୁପମା

ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର - ବି. ନିରୁପମା


ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର ,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଦିନ,ମାସ,ବର୍ଷ କେତେ ଯେ ଗଲାଣି ,
ଆଖିପାଣି ମୋର ଆଖିରେ ମଲାଣି ;
ତୁମବାଟ ଚାହିଁ କଣ୍ଟା ମୁଁ ହେଲିଣି
ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲିଣି ଘୋର ।(୧)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଆନ୍ତି ,
ମୁନିଜନ ଲୋଭା-ଶୋଭାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ;
ମନକଥା ସବୁ ଖୋଲି ମୁଁ କହନ୍ତି
ଭୁଲନ୍ତି ଯାତନା ଘୋର ।(୨)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର ,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ,ଅନୁଗୋଳ

0 Comments