OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଆସ ସଅଳ - ବି. ନିରୁପମା

ଆସ ସଅଳ - ବି. ନିରୁପମା


ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସ ସଅଳ...
ଉଛୁର ହେଲାଣି ,ଏବେ-
          ଭାଙ୍ଗ ଗହଳ ।
       ଆସ ସଅଳ....(୦)

ବଡ଼ ଦେଉଳର ମୋହ ,
     ପାସୋରି ଦେଲ କି କୁହ !
ଦିଶେ କିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁହଁ ,
        ମେଘ ବହଳ ।(୧)
      ଆସ ସଅଳ....

ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ ,ଆସ ସଅଳ...
ଉଛୁର ହେଲାଣି,ଏବେ-
         ଭାଙ୍ଗ ଗହଳ ।

ଛପନ ଭୋଗ ସୁଆଦ ,
          ମଧୁର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ !
ଭୁଲିଗଲ କି ଯା' ଲାଗି ,
         ହୁଅ ବିହ୍ଵଳ ।(୨)
     ଆସ ସଅଳ....

ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସ ସଅଳ...
ଉଛୁର ହେଲାଣି,ଏବେ-
         ଭାଙ୍ଗ ଗହଳ ।

ତୁମବିନା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ,
        ଶିରିଛଡ଼ା ଲାଗେ ସବୁ !
ଖାଆଁ ଖାଆଁ ଗୋଡ଼ଉଛି ,
        ବଡ଼ ଦେଉଳ ।(୩)
     ଆସ ସଅଳ....

ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ ,ଆସ ସଅଳ...
ଉଛୁର ହେଲାଣି,ଏବେ-
              ଭାଙ୍ଗ ଗହଳ ।
       ଆସ ସଅଳ ।।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ

0 Comments