Children World

ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ସ୍ଵର... ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ଦୁଇଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇ-ସାହିତ୍ୟ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ।

ସୁଖ ଦୁଃଖ - ଜୟସେନ ପ୍ରଧାନ


ମଣିଷ ଜୀବନ          ଏମିତିକା ପଥ।
ସୁଖ ପଛେ ଥାଇ        ଦୁଃଖ ଆସେ ଆଗ।।
ଆଜି ଯା ଜୀବନ        ଅତି ସୁଖମୟ।
କାଲି ହୋଇଯାଏ        ଅତି ଦୁଃଖମୟ।।
ଏଇ ଦୁନିଆରେ         ଯେ ଦୁଃଖି ମଣିଷ
ସେହି ଏକା ଜାଣେ       ଦୁଃଖର ରହସ୍ୟ।
ସୁଖି ମଣିଷ କି           ଦୁଃଖ ଜାଣିାରେ।
ସତତ ଥାଏ ସେ         ଦୁଃଖଠୁଁ ଦୁରରେ।।
ଗଛରୁ ପତର            ଯେବେ ଝଡିଯିବ।
ଆଉ କି ତାହାର          ଶାଖାକୁ ଫେରିବ।।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଉଇଁବ           ରାତ୍ରି ଥିବା କାଳେ
କହ୍ଲାର ବିକାଶ           କିବା ଦିବା କାଳେ।।
ସୁଖ ଚାଲିଗଲେ           ଫେରେନାହିଁ ଆଉ।
ଦୁଃଖରେ ମାନବ          ମରେ ଜୀବ ଥାଉ।।
ସୁଖର ସମେୟେ          ସୁଖି ଏ ମଣିଷ।
ଦୁଃଖର କାଳରେ          ସୁଖିଯାଏ ହସ।।
ସୁଖଦୁଃଖ ସବୁ             ମାନିନେଇ ସୁଖ।
ଜୀବନ ପୋତକୁ           ନେଇ ଚାଳ ରଥ।।

                                    ଜୟସେନ ପ୍ରଧାନ
                       ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

Post a Comment

0 Comments