ସେବାର ଫଳ - କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ

ସେବାର ଫଳ - କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ


ସରଗ ଅଛି ଏଇଠି ନରକ ଅଛି ଏଇଠି
ସେଇ ତ ଆମ ଜନମ ମାଟି
                           ଓଡିଶା ଯାର ନାଁ ଟି
ଏଠି ଅମିର ଏଠି ଫକୀର
ଛୋଟ ବଡ଼ରେ ନାହିଁ ବିଚାର
ପାଷାଣ୍ଡ ଏଠି ଧାର୍ମିକ ପରି
ଅନୀତି ଛାଡି ନୀତିକୁ ଧରି
ମାଟି ମାଆର ବିଲୟ ଦେଖି
                       ବିକାଶ ଅନେ ସାଉଁଟି... ।
ନିନ୍ଦା ଏଇଠି ପ୍ରସଂଶା ଏଠି
ଦୁଃଖ ଏଇଠି ସୁଖ ବି ଏଠି
ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଲେ ଆକାଶ ହସେ
ପ୍ରଦୋଷ ଶଶି ତରକା ଦିଶେ
ନିର୍ଦୟ ମନେ ଦୟାର ଭାବ   
                       ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଟି... ।
ଉତ୍ଥାନ ଏଠି ପତନ ଏଠି
ଦୟା ଏଇଠି କରୁଣା ଏଠି
ଉଦ୍ଧତ ଏଠି ବିନୟ ପରି
ଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ପାଥେୟ କରି
ନିଷ୍ଫଳ ଜନ ସାଉଁଟି ସର୍ବେ
                      ଫଳ କରନ୍ତି ବୁରୁଷ୍ଟି... ।
ଜନମ ଏଠି ମରଣ ଏଠି
ଆଦ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରାନ୍ତ ବି ଏଠି
ଅବନତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ହତାଦର କୁ ଆଦର ଦେଇ
ଇର୍ଷା କୁ ଛାଡି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି
                     ବିକାଶ ଆଣି ସାଉଁଟି... ।
ପାପ ଏଇଠି ପୁଣ୍ୟ ବି ଏଠି
ନିନ୍ଦା ଏଇଠି ପ୍ରଶଂସା ଏଠି
ନିରୁତ୍ସାହିତ ଉତ୍ସାହ କରି
ପ୍ରଭୁ ଭାବ କୁ ମନୁ ପାଶୋରି
ଗୋଲାମ୍ ଓଠେ ଫୁଟଇ ହସ
                     ଫୁଟିଲା ଏକ ଫୁଲଟି... ।

Kumuda Chandra Dalei 

0 Comments