ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର
କଥା ବଡ ବଡ ଯାହାଙ୍କର
କେତେ ଇତିହାସ ରଚନା କଲେଣି
ବିଚରା ଜନତା ଭକୁଆ ହେଲେଣି
ଶୁଣି ପ୍ରତିଶୃତି ତାହାଙ୍କର ।
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର - - - -

ଯେତେ ସରକାର ସବୁଥିଲେ
 ମୋଦିତ ତାଙ୍କଠୁ ଵଳିଗଲେ
ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକୁ ଡିଜେଲ ଟପିଲା
ଇତିହାସ କେତେ ରଚିଗଲେ
 ଡଲାର ତୁଳନା ଆମ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତି
ହ୍ରାସ ଘଟୁଥାଏ ବରାବର
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର -- -

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋରଧା