ମା ତୋ କୋଳେ ବଢିଛି ମୁହିଁ
ତୋଠୁଁ ଜନମ ଲଭିଛି ମୁହିଁ ।।
ତୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜୀବ ପ୍ରଦାୟିନି
ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ ଶକ୍ତି  ପ୍ରଦାୟିନୀ ।।
ତୁହି ମା ସର୍ବସହାଁ
ତୁହି ମା ସହନଶୀଳା ।।
ଅଳି ଅଝଟ କରିଲେ ମୁହିଁ
ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣାଉ  ତୁହି ।।
ସେ ଗୀତରେ ମା କିଏ ବା ନ ମଜିଛି
କିଏ ବା ନ ନାଚିଛି ।।
ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର
ପାଶେ କିଛି ନାହିଁ ॥
ମହିମା ତୋହୋର ମା କଳନା ନାହିଁ ।।
ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମା ତୋର ଋଣ
କିଏ ବା ଶୁଝିଛି କେ ଶୁଝି ପାରିବ ॥
ତୋ  ପରି କିଏ ସେ   ହେବ ।।
ମା ତୋ ସ୍ନେହର ପଟାନ୍ତର ନାହଁ
ମମତା ତୋହର କଳି ହୁଏ ନାହିଁ ।।
କେତେବେଳେ ତୁ ଯଶୋଦା ମା
କେବେ ପୁଣି  ତୁ ଦେବକୀ ମା ॥
କେତେବେଳେ ତୁ ମା କୈକେଇ ରୂପରେ
କେବେ ପୁଣି ତୁ ମା କୌଶଲ୍ୟା ରୂପରେ ।।
କାହାପାଇଁ ମା ତୁ ସ୍ନେହମୟୀ
କାହାପାଇଁ ମା ତୁ କରୁଣାମୟୀ ।।
ତୋ ରୂପର ମା କଳନା ନାହିଁ
କିଏ ବା ପାରିବ କଳି ॥
ତୁ ପରା ମୋହର ଜୀବନ କାରିଣୀ
ସ୍ନେହରେ ନେ ମା ତୋଳି ।।

ଜୟସେନ ପ୍ରଧାନ
ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ