Information

ଅବୁଝା - ବିନୟ ମହାପାତ୍ର


ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ
ବୁଝି ପାରିନାହଁ ମୋତେ !
ଠିକ୍ କରିଛ, ବୁଝି ପାରିନ,
ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉଥିଲେ
ଏ ସମ୍ପର୍କର ନାମ ପ୍ରେମ
କାହିଁକି ବା ହୋଇଥାନ୍ତା ସତେ ?
ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହୁଏନା ବୋଲି ତ
ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି,
ଆଉ ଜୀବନ ସାରା
ପ୍ରେମର ସଜ୍ଞା ଖୋଜିବାକୁ
ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚକ୍କର କାଟନ୍ତି ।
ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି
ଏଇ ଟିକକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ
ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ସାଥେ ସାଥେ
ତୁମ ଛାଇ ପରି ତୁମ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି ।

ପ୍ରେମକୁ କେହି ବି
ବୁଝି ପାରିନାହିଁ,
ରାଧାର ପ୍ରେମ ସେଇମିତି
କାହ୍ନାକୁ ଅବୁଝା ରହିଗଲା ।
ମୀରାର ପ୍ରେମକୁ
ନା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଦୁନିଆ
ନା’ ରାଣାଜୀ ବୁଝିଲା ।
ଲୈଲା ମଜନୁ, ହୀର ରାଞ୍ଝାର ପ୍ରେମ
ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେଇମିତି
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବୁଝା ରହିଗଲା ।

ତୁମେ ଯଦି ସାଥିରେ ଆସିବ,
ମୁଁ ରାଜି ଅଛି,
ତୁମ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲିବାକୁ
ଜୀବନର ସବୁଯାକ ପଥ,
ସାଥିହୋଇ ଖୋଜିବା, ପରଖିବା,
ବୁଝିବା ପ୍ରେମକୁ,
ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ,
ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରେମର ଅଢେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ।

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
କିଟ ସ୍କୋୟାର, ପଟିଆ, ଭୂବନେଶ୍ୱର

Post a Comment

0 Comments