ତୁମେ ଦୂରରେ ଗଲା ପରେ ବି - ଧନେଶ୍ଵର ପତି

ତୁମେ ଦୂରରେ ଗଲା ପରେ ବି - ଧନେଶ୍ଵର ପତି


ତୁମେ ଦୂରରେ ଗଲା ପରେ ବି, ବସନ୍ତ ଆସିଛି
ଆଜି ମୋ ବଗିଚାରେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର
ଗୋଲାପ ମଲ୍ଲି ଆଉ କେତେ କନିଆର
ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ବି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ର ପସରା
ରାସ୍ତା ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳରେ ଭରା
ସଞବେଳେ ସିରି ସିରି ପବନରେ,
ମିଠା ମିଠା ବଭଳର ବାସ୍ନା
ତନୁମନ ମୋର ପୁଲକିତ,
ଖେଳି ଯାଏ ଅପୁର୍ବ ଶିହରଣ
ଵସିଛି ମୁଁ କାହଖର ପଥ ଚାହିଁ
ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ନାମ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ

ଧନେଶ୍ଵର ପତି, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା

0 Comments