ଋତମ୍ବର ହେ!
                 ତୁମ ଭଳି କିଏ ଅଛି
ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପିତୃଦେବଙ୍କର
                 ବନବାସ ନେଲ ବାଛି ।।(୦)

ଋଷିଗଣ ତୁମ ଦରଶନ ପାଇଁ
                  ବ୍ୟାକୁଳେ ରହନ୍ତି ଚାହିଁ
ଋକ୍ଷ ଓ ବାନର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ
                  ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧ୍ୟାୟୀ
ଋଜୁତା ତୁମର ରାମ ଅବତାରେ
                  ଜଗଜ୍ଜନ ମନ ମୋହିଛି ।(୧)

ଋଦ୍ଧିମାନ ଆହେ ଜଗତ ନାୟକ !
                  ଋଷଭଧ୍ବଜ ବନ୍ଦନ !!
ଋଣମୁକ୍ତ ମୋତେ କର ଏ ଜୀବନେ
                 ତୁଟାଇଦିଅ ବନ୍ଧନ
ଋତି, ଋଦ୍ଧିଦାୟୀ ! ବାରେ କୃପା କର
                ପାଦରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ।(୨)

ଟୀକା -
ଋତମ୍ବର - ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ଋକ୍ଷ- ଭଲ୍ଲୁକ, ଋଜୁତା- ସରଳତା, ଋଦ୍ଧିମାନ- ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବା
ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଋଷଭଧ୍ବଜ- ଶିବ ଶଙ୍କର, ଋତି- ସୌଭାଗ୍ୟ

ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର,
ସମ୍ପାଦକ, ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ