ଜୟ ହେ ଶିବ ନନ୍ଦନ ଗଜାନନ
ଭାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକଦନ୍ତ
ଗିରି ରାଜ ଜେମା ମାନସ ପୁତ୍ର
ପ୍ରଭୁ ହେ ଧୁମ୍ରବରଣ , ଜୟ ହେ ଶିବ…।।

ହେ ଫଣି ଭୂଷଣ ହେ ଗଜବଦନ
ସର୍ବସୁର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ
ଲମ୍ବୋଦର  ମହାକାୟ ବିଘ୍ନରାଜ
ପ୍ରଭୁ ହେ ବିଶ୍ବ ବନ୍ଦନ , ଜୟ ହେ ଶିବ… ।।

ଗଣପତି ବିଘ୍ନରାଜ ବିନାୟକ
ଦେବକୂଳ କୂଳ ଚନ୍ଦନ
ଗର୍ବ,ସ୍ଥୁଳ ତନୁ ଅତି ମନୋହର
ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ଦୂର ମଣ୍ଡନ , ଜୟ ହେ ଶିବ…।।

ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ବଇଭବ ଅଧିସ୍ବର
ଯମକୁ କରିଛ ବାହାନ
ମୂଷିକ କରାଇ ପାଦତଳେ ତାକୁ
ରଖିଅଛ କରି ବନ୍ଧନ , ଜୟ ହେ ଶିବ…।।

କାନ୍ତି ସମୁଜ୍ଜ୍ବଳ ଦିଶେ କି ଉଜ୍ବଳ
କୋଟିଏ ଉଦିତ ଅରୁଣ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୁମନେ କରଇ ବନ୍ଦନ
ବିଦ୍ୟାଧନ କର ପ୍ରଦାନ , ଜୟ ହେ ଶିବ…।।

କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି , ଖୋର୍ଦ୍ଧା