କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ ଗୋ
ହୀମଗିରି ରାଜ ଜେମା,
ହୈମବତୀ ସତୀ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ
ଉମା, ବାମଦେବ ବାମା  ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜନନୀ ଅଗ୍ନିଜା ଭବାନୀ
ପ୍ରଶନ୍ନେ ପ୍ରସନ୍ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦାୟିନୀ
ଦକ୍ଷ  ଦୁଲାଳୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ,   କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ …।।

କୈଳାଶେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ବରୀ ଗୈ।ରୀ
ରକ୍ତଜବା ବିମଣ୍ଡାନା ,
ଗଣେଶ ଜନନୀ କାନ୍ତି ସୈ।ଦାମିନୀ
ଦେବକୂଳ ବୀରାଙ୍ଗନା  ।
ତ୍ରୀନୟନା ଦେବୀ ହିମାଂଶୁ ବଦନୀ
କାଳ ପାସେ ଅଟୁ ତୁହି ମା କାଳାଗ୍ନି
ପଦ କରଇ ବନ୍ଦନା , କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ …।।

ଘୋର ସିଂହ ପୃଷ୍ଠେ  ଖଡ୍ଗ, ଶୂଳ ହସ୍ତେ
ବଳେ ହୋଇ ବିବସନା ,
ବିନାଶି ମହିଷା ଉଗ୍ରରୂପା କାଳୀ
କଲୁ କୃତ୍ତିବାସେ ଛଳନା  ।
ତୁହି ସେହି ଦଶଭୂଜା ସାକମ୍ବରୀ
ଆସ ଆସ ମାତ ଧରା ଅବତରି
ବାରେ ସୁରପୁର ଲଳନା , କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ…।।

ବିଶ୍ବ ଆକାଶେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶେ
ଥରହର ଆଜି ଅନନ୍ତା ,
ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବଳି ଦୁଃଷ୍କର୍ମେ ଶିକାରୀ
ହସ୍ତେ ବଳିପଡେ ଦୁହୀତା  ।
ଆଜିର ବିଭ୍ରାଟ ବିକଟ ଜଂଜାଳ
ଦୂର କରୁ ଦେବୀ ତୋର କରବାଳ
ଘେନାକର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା , କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ…।।

କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର , ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି , ଖୋର୍ଦ୍ଧା