Information

ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ସ୍ଵର... ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ଦୁଇଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇ-ସାହିତ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ।

ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ମୁହିଁ - ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ


ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ମୁହିଁ ସାଜେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା
ନାଚି ନାଚି ଭୁଲିଯାଏ ଠିକଣା ଆପଣା...(୦)

ଏ ମନରେ ଥରେ ରାଧା ଭାବ ବହି
କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଭିଜିଯାଏ,
ଯେତେବେଳ ଯାଏ ବଂଶୀ ବାଜୁଥାଏ
ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଏ
ସରାଗରେ ନାଚୁଥାଏ ହୋଇ ଆନମନା..(୧)

ମୋ ପାଦ ନୂପୁର ଛିଡ଼ିଯାଉ ପଛେ
ତିଳେ ପରବାୟ ନାହିଁ
ଝରୁ ମୋ ରୁଧିର ହୋଇ ଧାର ଧାର
ତଥାପି ନାଚିବି ମୁହିଁ
ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନା..(୨)

ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ, କୁଶମେଲ

Post a Comment

0 Comments