ରୂପ ଗୁଣ - ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା

ରୂପ ଗୁଣ - ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା

ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ବଶ
କେବଳ ନୟନେ,
ଚିତ୍ତ ମୋହ କରିଥାଏ
ସୁଗୁଣ ଦର୍ଶନେ।
ରୂପ ଲାଳସାରେ ଜନେ
ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର,
ଗନ୍ଧହୀନ ପଲାସ ଯେ
ହୁଏ ହତାଦର।
ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ
ସଦାକାଳେ ଗ୍ରାହ୍ୟ,
ଧୀବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିର ବଳେ
ନାହିଁ ପରାଜୟ।
ଗୁଣି ଜନ ଗୁଣ ବଳେ
କରେ ଆକର୍ଷଣ,
ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନରେ
କରେ ପଦାର୍ପଣ।
ବିଛୁଆତି ବନେ କଲେ
ତୁଳସୀ ରୋପଣ,
ଦି ପତର ହେବାଠାରୁ
ଚିହ୍ନିହୁଏ ଗୁଣ।
ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଯେସନେକ
ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ,
ବିଚଳିତ ନହୋଇ ସେ
ମନ କରେ ଦମ୍ଭ
ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା
ସୋମପେଟା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ

0 Comments