ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଟିକି ଚିଠି - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଟିକି ଚିଠି - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଟିକି ଚିଠି ଟିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆଜି
ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଛବି ଆଙ୍କି ;
ପ୍ରିୟତମା ଗୋରୀ ଦବ ନାହିଁ ଚିରି
ଚିଠି ମୋ'ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୀତି !!

ଛାତିରୁ ରକତ ନିଗାଡ଼ି ଲେଖିଛି
ଶେଷ ଚିଠି ବୋଲି ମୋର ;
ପଢିବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣ ଶତ ବାର
କରିବନି ହତାଦର !!

ପ୍ରେମନିବେଦନ କରିନି ମୁଁକିଛି
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ;
ବିରହ ବେଦନା ଲେଖିନି ମୁଁକିଛି
ମୋ 'ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ !!

ଏତିକି ଲେଖିଛି ହୃଦୟ ର କଥା
କରିବିମୁଁ ଶେଷ ଦେଖା ;
ସେଇ ଅବସରେ କହିବି ତୁମକୁ
ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା !!

ପ୍ରେମମାନେ ନୁ ହଁ ଦହିକ ମିଳନ
ଦେହ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଭ ;
ପ୍ରେମ ଧର୍ମ କର୍ମ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ
ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର !!

ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଲେ
ପ୍ରେମ ଫୁଲ ବାସି ଉଠେ ;
ଏଚିଠି ଉତ୍ତର ଦବ ପ୍ରିୟା ମୋତେ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ସତେ !!

ପ୍ରେମର ସାନିଦ୍ଧ୍ୟ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ୍ୟ
ହୃଦୟର ଦିବ୍ୟଶିକ୍ଷା ;;
ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ ସବୁଦିନ ମୋତେ
ଏଚିଠିକି କରିବ ଵାଖ୍ୟା !!ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଧୁରୁସିଆ , କଟକ

0 Comments