ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ମୈୟା ପ୍ରାଣଧନ
ଦ୍ୱାପର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ,
ବନ୍ଦୀଗୃହେ ଜନ୍ମି ଗୋପରେ ବଢିଲ
ରଚି ନବ ବୃନ୍ଦାବନ ॥
ଗୋପପୁର କରି ଲୀଳା ନିକେତନ
କଲ ଲୀଳାଖେଳା କେତେ
ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କଲ
କେତେ ସାଂଗସାଥି ମେଳେ ॥
ଯଶୋଦା ମୈୟାଂକ ବାଳ ଗୋପାଳ ଯେ
ଦଧିହାଣ୍ତି ଭାଂଗୁଥିଲ,
ଗୋପାଂଗନା ସହ ଯମୁନା ଘାଟରେ
କେତେ ଲୀଳାକରୁଥିଲ ॥
ଗାଈଆଳ ସାଜି ସୁବଳ ସହିତ
ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଥିଲ,
ଦଧିଚୋର ସାଜି ଗୋପ ମୂଲକରେ
କେତେ ଶାସ୍ତି ପାଉଥିଲ ॥
ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ରାଧା ପ୍ରେମେ ବୁଡି
ପ୍ରେମଭାଷା ଶିଖାଇଲ,
ପ୍ରେମ ଭକତିର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ
ଜଗତରେ ବୁହାଇଲ ॥
କଂସାସୁର ମାରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିଲ
ପାପ ନାଶିଲ ମହୀରେ,
ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥି ସାଜିଣ
ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଧାରେ ॥
ଯୁଗେଯୁଗେ ତୁମେ ନାନା ରୂପେ ପ୍ରଭୁ
ଅବତାର ଏ ମହୀରେ,
ପାପୀକୁ ସଂହାରୀ ତପୀକୁ ଉଦ୍ଧାରୀ
ଧର୍ମ ରଚିଲ ଅଚିରେ ॥
କଳିଯୁଗ ଆଜି ବୁଡିଛି କଳୁଷେ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁରାଚାରେ,
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ କଳି କଂସ ନାଶ
କରେ ମିନତି ପୟରେ ॥
ଗୈାରାଂଗ ଚରଣ ବେଉରା, ଶିକ୍ଷକ
କୁଲିଆମାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ