OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଟିକିଏ ସ୍ନେହ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ

ଟିକିଏ ସ୍ନେହ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ

ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଁ,
ବେଳେବେଳେ ମନ ବିକଳଇ,
ଆଶା ମୋର ବୈତରଣୀ ନଇ,
ଆଶାକରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଚାହିଁ,

ବଞ୍ଚିବାର ଏ କି ଲୋଭ!!
ଜମା ଭେଦି ପାରେନାହିଁ ?
କି ଭେଦିବାକୁ ଇଛା ନାହିଁ,
ସବୁଥାଇ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମନମୋର,
ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଁ I


ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ
ପର୍ଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

0 Comments