ନିସଙ୍ଗତା ପଚାରିବୁଝେ ଆଜି
କାହିଁ ଗଲା ଶବ୍ଦେ ବନ୍ଧା ଡୋରୀ
କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ
ଚାଲୁଥିବା ଜୀବନ ପଥରେ ,
ରହି ତ ଗଲେଣି ପଛରେ ଅନେକ
ସ୍ମୃତି ହୋଇ ନିଜନିଜ ଠିକଣା ସ୍ଥଳରେ ।
ତୁମେ ଆଉ ପଚାରନି ଠିକଣା ମୋତେ
ଯଦି ଏକାଏକା ଛାଡ଼ି ଦେବ
ତୁମ ଅମୁହାଁ ସୀମାରେଖାରେ ।
ତୁମେ ଯେବେ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଫରଫର
ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ସୁରେ
ଶୁଣୁଥାଏ ତୁମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା
ନ ଅଟକି ମୋ ଅଜ୍ଞତାର ଯାତ୍ରାରେ ।
ତୁମେ ଯେବେ ବିଞ୍ଚିଦିଅ ସପନ
ଗତିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବଦରେ
ଅଧା ଚାଲି ଅଧା ଧାଉଡ଼ିରେ ଧଇଁସଇଁ
ମୂଲଚାଲ ବିନା ପାଇବାର ଆଶାରେ ।
ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଅକ୍ଷି ତମୋହର
ପରଖିଛ ପ୍ରତି ପାହୁଣ୍ଡରେ
ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇବ କିଏ କାହା ପାଇଁ
ଥିଲେ ତୁମେ କହିଦେବ ଥରେ ।


ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା