Ad

header ads

ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡୀ ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତି ସାଥୀ - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଶୁଭ୍ରାଂଶି ମାନସୀ ଦିଅ ପ୍ରିୟା ହସି
ହସୁଛିତ କାଶ ତଣ୍ଡି ;
ତୁମ ପ୍ରେମ ସାକ୍ଷି ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି
ପାରିବନି ତାକୁ ଭଣ୍ଡି !!

ସବୁ ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତି ସାଇତି ରଖିଛି
ଶାରଦେ ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ;
ତୁମ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଧାରଣ
ହୃଦୟକୁ ଦବ ଛୁଇଁ !!

ସୃଷ୍ଟିର ବିଭବ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ
ଅପୂର୍ବ ତା'ରୂପ କାନ୍ତି ;
ସେଶୁଭ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମରି ସଙ୍ଗିନୀ
ମନ ପ୍ରାଣେ ଭରେ ଶାନ୍ତି !!

ପ୍ରେମର ସମୃଦ୍ଧି କରେ ସେ'ଯେ ବୃଦ୍ଧି
ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନେ ରହି ;;
ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଆସନ୍ତି ତା'କୋଳେ
ପ୍ରେମର ଆସ୍ଥାନ ସେହି !!

ପ୍ରେମ ମୁକ ସାକ୍ଷି ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି
ଭୁଲିବନି ତା'କୁ ଶୁଭ୍ରା ;
ସିନ୍ଥିରେ ତୁମର ଦେଖିବ ସିନ୍ଦୁର
ସାଜିବ ତା'ପାଇଁ ଆଭା !!

ତୁମରି ବାଟକୁ ରହିଛି ଅନାଇ
ଆସିବ ଶାରଦେ ହସି ;
ସ୍ୱାଗତ କରିବ ବିନମ୍ର ଭାବେ
ଶୁଭ୍ରା ପୁଷ୍ପେ କାଶ ତଣ୍ଡି !!

ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଚି ମୋତେ ବି ଜାଣିଛି
ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷି ;
ଶୁଭ ଆଶିର୍ବାଦ କରିବ ସେ ବେଶି
ପ୍ରେମ ପ୍ରେମୀ ହେଵା ସୁଖୀ !!


ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ,
ଧୁରୁଷୀଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ

Post a Comment

0 Comments