ଆକାଶର ଛାତିଚିରି
ବର୍ଷା ଯେବେ ଆସିଲା
ଧରଣୀର ବୁକୁପରେ
ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ଷିଲା ।
ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରା
ସବୁଜିମା ଦିଶିଲା
ଗାଆଁ ଆଗ କିଆରୀରେ
ସୁନାକ୍ଷେତ ହସିଲା ।
ଜୁଈ ଜାଇ ହେନା ମଲ୍ଲି
କିସୁନ୍ଦର ବାସିଲା
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାତ ରଙ୍ଗେ
ଆକାଶଟା ହସିଲା ।
ଗାଆଁ ପଛ ନଈ ଧାରେ
ମୀନ ଏବେ ଖେଳିଲା
ବିଜୁଳୀର ଚମକଟା
ମନେ ଘର ତୋଳିଲା ।
ଭସାମେଘ ସାଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିଲା
ନୀଳ ଆକାଶର ଦେହେ
କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳିଲା ।
ଘର ପଛ ବାଡ଼ି ଆଡେ
ଜହ୍ନି ଲତା ମାଡ଼ିଲା
ଜତନରେ ଆଈ ନିଜ
ଛତାଟାକୁ କାଢ଼ିଲା ।
ଧରାଣୀମା ସଜ ହୋଇ
କି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶିଲା
ଗାଆଁଟା ମୋ ହସିଲା
ବର୍ଷା ଯେବେ ଆସିଲା ।