ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ,
ନାମଟି ତାହାର ମା' ।
ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମା' ନାହିଁ ଯା' ର ,
କିଏ ବା ତାହାକୁ ସାହା ?
ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ,
ମନେ ଭରେ ସ୍ନେହ,ଭକ୍ତି ।
ମଧୂଠୁ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ,
ସେ ସ୍ନେହୀ ମା' ର ଉକ୍ତି ।।
ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ,
ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ ଶୋଇ ।
ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଭରା ତା ହୃଦୟ,
ମା' ଅଟେ ଏକା ସେଇ ।।
ଆମକୁ ଟିକିଏ ଲାଗିଲେ ଆଘାତ,
ମା' କୁ ହୁଅଇ କଷ୍ଟ ।
ମା' ର ମମତା କମେନାହିଁ କେବେ,
ଆମେ ହେଲେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ।।
ଖୁଆଇବା ପରେ ହାତ ମାରି ଦେଖେ,
ପେଟ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ ।
ତେଣୁ ଏ ଧରାଠୁଁ ବଡ ଅଟେ ସିଏ,
ତା' ସମ ନହେବେ କେହି ।।
ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭରା ତାଗିଦ୍ ତାହାର,
ଆମକୁ ନ ଲାଗେ ଭୟ ।
ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲେ ତା' ର,
ଆମେ ଲଭିଥାଉ ଜୟ ।।
ରହିଥିଲୁ ଆମେ ତମସା ଭିତରେ,
ଦଶମାସ ଦଶଦିନ ।
ତାହାର ଦୟାରେ ଦେଖିଲୁ ଦୁନିଆ,
ଭୁଲିଯିବ କି ଏ ମନ ?
ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେ,
ନିନ୍ଦା ନକରିବା ତାକୁ ।
ମା' କୁ ନିନ୍ଦିଲେ ହାରିଯିବା ଆମେ,
ହରାଇବା ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ।।
ମା' ର ଆଖିରେ ଦେବାନାହିଁ ଲୁହ,
ନହେବା କାରଣ ତା' ର ।
ପୋଛିଦେଉଥିବା ତା' ନୟନରୁ,
ବହିଯାଉଥିବା ନିର ।
ଶତ ଜନମରେ ପାରିବାନି ସୁଝି,
ଦରଦୀ ମା' ର ଋଣ ।
ସବୁ ଜନ୍ମଯାକ ହୋଇବ ନିଅଣ୍ଟ,
ଗାଇବକୁ ତା' ର ଗୁଣ ।।
ସେହି ମା' ଟିର କରୁଥିବା ସେବା,
ରହିଥିବା ଯାଏ ଜୀବ ।
ତାହାର ଆଶିଷେ ଆମ ଏ ଜୀବନ,
ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ ।।