Ad

header ads

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ - ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ରତି ବିନା ନାରୀ
ଦିଶଇ ନିରସ
ଚାରିଯୁଗେ ଏହା ସତ୍ୟ,
ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷେ
ରତି ପ୍ରୀତି ଯାତ
କହେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ।


ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,
ସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

Post a Comment

0 Comments