ପ୍ରେମରେ ବିରହ ହୃଦୟରେ କୋହ
କିଏବା କରିବ ସହ୍ୟ ;
ନିରୀହ ପ୍ରେମିକ ଝୁରି ହୁଏ ସତ
ଭେଦ କରେ ନାହିଁ ବୃହ୍ଯ !!!

ପ୍ରେମିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଏ ଅପସରି
ପ୍ରତାରଣା ଦୁଃଖ ଦେଇ ;
ପ୍ରେମିକ ଟା ଝୁରେ ସ୍ମୃତି କୁ ସାଉଁଟି
ଲୁହ ଲହୁ ପିଇ ପିଇ !!!

ପ୍ରେମ ରୂପୀ ଝଡ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ନୀଡ଼
ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ଚୁର୍ ମାର ;
ସରଳ ହୃଦୟ ହୁଏ ପ୍ରତାରିତ
ଝରାଇ ଲୋତକ ଧାର !!!

ପ୍ରେମ ପୂଜାରିଣୀ ପାରେ ନାହିଁ ଚିହ୍ନି
ପ୍ରେମିକ ମଣି କୁ ତା'ର ;
ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଯାଏ ବାଟ ହୁଡି
ସ୍ୱପ୍ନରେ ହୋଇ ବିଭୋର !!!

ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ହୁଏ ନାରଖାର
ବିରହ ନିଆଁରେ ଜଳି ;
ପ୍ରେମ ମାୟାବିନୀ ସାଜେ ସୁହାଗିନୀ
ମଧୁ ଶେଯେ କରେ କେଳି !

କେମିତି ଭୁଲିଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା
ସମ୍ପର୍କ ର ସେତୁବନ୍ଧ ;
ନିରୀହ ପ୍ରେମିକ ଜାଣେ ନାହିଁଛନ୍ଦ
ଆଖି ଥାଇ ସାଜେ ଅନ୍ଧ !

ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ପ୍ରେମିକାର ହସ
ପ୍ରେମିକକୁ ଜଣା ନାହିଁ ;
ପ୍ରେମପାଠ ଅଙ୍କ ଜଟିଳ ରହସ୍ୟ
କିଏ ବା ଜାଣିବ କାହିଁ !

ହୃଦୟ ର ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସଭାଜିନୀ
ସାଜିବ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ;
ମନରେ ସଂସୟ ହେବ କି ସନ୍ଦେହ
ଭାବିବା କୁ ତାକୁ ପର ?

ପ୍ରେମ ରେ କଳଙ୍କଏଇ ବିଶେଷାଙ୍କ
ହେଲିମୁଁ ଲୋ ଉପନୀତ ;
ଆଉ ବାଟ ହୁଡି ଯିବୁନି ଲୋଛାଡି
ପ୍ରେମ ହବ ପ୍ରତିହତ !!!

ପ୍ରେମିକ ସାଥିରେ ରହତୁ ସୁଖରେ
କଳଙ୍କ ତୋ ଯିବ ଧୋଇ ;
ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାଜିବୁନି ସାଥୀ
କେହି ଛୁଇଁ ବେନି ଛାଇ !

କରିଛି ଶପଥ କରିବିନି ପ୍ରେମ
ପ୍ରେମିକ କାହାର ସାଜି ;
ତୋ ର ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତି ରଖିଛି ସାଇତି
ଶୋଇ ଯିବି ଆଖିବୁଜି !

ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଲୋ ମୋର
କଳଙ୍କିତ ହେବୁ ନାହିଁ ;
ସହିବନି ଧର୍ମ ଭୋଗିବୁ ଲୋ କର୍ମ
ପ୍ରେମୀ ପାରିବନି ସହି !
ସଦାନନ୍ଦ ସାହ ୁ; ଧୁରୁସିଆ ; କଟକ ;!