ଖୁଦ ରଂକୁଣି ବୋଲି ଲୋ ତୁହି
ନାଁ ତୋ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ I
କିଏ କହୁଛି ମା' ମଙ୍ଗଳା
କେ କହେ ଭାଲୁକୁଣି II
ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାରରେ
ତୋହରି ପୂଜା ହୁଏ I
କୁଆଁରୀ ଝିଅ ପୁଜନ୍ତି ତୋତେ
ଯାହାର ଭାଇ ଥାଏ II
ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସି ଭଗ୍ନୀ
କରଇ ଏଇ ପୂଜା I
ଭୋଗ ଲଗାଏ ତୋହରି ପାଖେ
ଚାଉଳ ଖୁଦ ଭଜା II
ସକାଳୁ ଝିଅ ପୂଜା କରନ୍ତି
ମାଟି ବାଲୁଙ୍କା କରି I
ସଞ୍ଜକୁ ତୋର ପୂଜା ହୁଅଇ
ଭାଲୁକୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ II
ଲିଆ ଉଖୁଡା ଆଉ କାକୁଡି
ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ I
ତୋହରି ପାଖେ ପୂଜା କରନ୍ତି
ହୋଇ ସଭିଏଁ ମେଳ II
ତଅପୋଇ ଗୀତ ମୁଖେ ଗାଆନ୍ତି
ହରଷ ହୋଇ ମନେ I
ଭାଇ ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁ ଥାଏ
ବସି ସଧୀରେ ଧ୍ୟାନେ II
ପୂଜା ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି
ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ଥାଏ I
ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ହସ ଖେଳରେ
ଦିନଟି କାଟି ଦିଏ II
ଏ ପରମ୍ପରା ଆମ ରାଇଜେ
ଅଟେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର I
ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ସତେ
ଅଟେ କେଡେ ମଧୁର II
ମା' ଲୋ ମା' ଆଶିଷ ଦେବୁ
ବଡ ଭାଇକୁ ମୋର I
ସୁଖରେ ରହୁ ସବୁ ଦିନ ସେ
ଧରି ତା ସୁନା ସଂସାର II.


ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ନାଶିକ