କବିତା କାନନେ କର୍ଣ୍ଣିକା ଚାଳନେ
କଲି ଯେବେ ମଧୁପାନ,
ତୁମ ପଦାବଳୀ କୁଞ୍ଜ ରାଗକଳି
ତୋଳିଦେଲା ପଦ୍ମ ବନ। ୧

ପ୍ରଥମ ସପନ ପ୍ରଣୟ ଗୋପନ
ଅଭୁଲା ଆବେଗ ପଦ
ଚଳିଲା କଲମ ରଚିଲା ମରମ-
ଉଛୁଳା କବିତା ଛନ୍ଦ ।୨

ହାରିଲି ନିଜକୁ ପାଇଲି ତୁମକୁ
କାବ୍ୟମୟ ଜଗତରେ,
ପ୍ରୀତି ପୁଷ୍ପ ରାଗ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ
ଲେଖିଯିବି ହୃଦୟରେ। ୩

ଥିଲି ମନୋହତ ଦେଲ ମରକତ
ପ୍ରୀତିଭରା ଗୀତି ଗାଇ
ବିଷାଦ ଅନ୍ତରେ ନିବନ୍ଧ ପଦରେ
ଗଲି ଯାହା ବାକି ପାଇ। ୪

ପଦ ପଙ୍କ୍ତି ମେଳେ ଅଳି କଳି ଖେଳେ
ସମୀରଣ ମୃଦୁ ସୁରେ
ମୋ ପାଦ ନୂପୁର ତୁମ ପଦ ସୁର
ମିଳନ ହେବ କି! ପୁରେ ? ୫