ବିମୂଖ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ବିମୂଖ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ବିମୁଖ ନ ହୁଅ ଶ୍ରମଣ
ପୃ୍ଷ୍ଠଭୂମି ନୁହେଁ ତ କାହାର !
କି ବୁଝି କାହିଁ କର ହୃଦୟେ ଶଂସୟ
ଜୀଇଛ କି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ?
ତୁମ ଆଉ ମୋ ଠାରେ
କେବେ ଥିଲା ତୁମେ ପାଇଗଲ
କୈବଲ୍ୟର ସୂତ୍ର କେଡେ ସହଜରେ ?
ଆହେ ଜେତା!
ଆପଦ୍ଧର୍ମେ କି ଅଶୁଦ୍ଧି
କରେ ଯଦି ଉପଶମନ!
ଅଖ୍ୟାତିରେ ଛୁରିତ ଏ ମନ
ଟାଳିବା ପାଇଁ ନିଝୋଲିଆ ପଣ ।
ଯତନେ ଯାତନା ପାଇ
ଜୀଇବାକୁ ହୁଏ ଯଦି
ଆକାଶରେ ଚାତକର ଗୀତ ଶୁଣ !
ବିମୂଖ ନ ହୁଅ ବାରବାର
ସିଦ୍ଧିର ବିଳମ୍ବିତ ଆଚରଣେ,
ଆଉଥରେ କର ହେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
ଗୁମ୍ଫା ଅବା ଗୃହ କିଏ ସନାତନ !!!
ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବା ସାରିଛି କେ ...
ଜୀବନର ମୂଲ ଅସାରରେ
ଶବ୍ଦ ଅବା ନିଶବ୍ଦର
ସନ୍ଧି ଅନ୍ତସ୍ବରେ ,
ଭଙ୍ଗା ମନର ଖଣ୍ଡରେ ଦିଅ ନାହିଁ
ଅନନ୍ତର ଚିହ୍ନ !!!


ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments