ନାହିଁ ମୋ ଗଣେଶ ପୂଜା - ସସ୍ମିତା ସାହୁ

ନାହିଁ ମୋ ଗଣେଶ ପୂଜା - ସସ୍ମିତା ସାହୁ

ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ପତାକା ଝାଲେରି
ନାହିଁ ଆମ୍ବପତ୍ର ସଜା,
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ତୋଳା ପୁଣି
ନାହିଁ ସେ ଢୋଲିଆ ବାଜା II
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଉପବାସ ପୁଣି
ନାହିଁ ସେ ଖଇ ଉଖୁଡା ,
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ରାଶି ଲଡୁ ପୁଣି
ନାହିଁ ସେ ଚକଟା ଚୁଡା II
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ବହି ବନ୍ଧା ପୁଣି
ନାହିଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଫଟା ,
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଜାମା ପୁଣି
ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା II
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୋଜି
ନାହିଁ ସେ ଖିରି ଖିଚିଡି ,
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଜଣାଣ ଭଜନ
ନ ପୂଜୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି II
ସବୁଆଡେ ଆଜି ଡିଜେ ଦୁଲୁକୁଛି
ରେକର୍ଡ ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି ,
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରିବୃନ୍ଦ ମତୁଆଲା ହୋଇ
ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ନାଚନ୍ତି II
ନାହିଁ ସେ ଭକତି ନାହିଁ ସେଇ ପୂଜା
ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ,
ଆଧୁନିକ ଭୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିକି
କରିଲାଣି ସର୍ବଗ୍ରାସ II


ସସ୍ମିତା ସାହୁ,
ନାଶିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର - ୪୨୧୧୦୧

0 Comments