ବିଦ୍ଵାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ବିଦ୍ଵାନ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଫର୍ଦ ଟିଏ
ଜୀବନ ଖାତାରେ ଲେଖା ହୁଏ
ନିଜକୁ ଜଳାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର
ଦୂରେଇବା ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ୟର
ସଫଳତା ର ପଛର କାହାଣୀ
ସାଧନା ର ପରିମାଣ ଜାଣି
ପାଠ ସାରି ହୁଅନ୍ତିନି ବିଦ୍ବାନ
ବିଦ୍ବାନ କରେ ଅନ୍ୟ ର ସମ୍ମାନ
ବିପଦରେ, ଭୟରେ, ସଂକଟରେ
ଅର୍ଥାଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ
ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର
ପ୍ରୟୋଗ ଲଖ୍ଖ୍ୟଣ ବିଦ୍ବାନ ର |

ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments