ସିଗାରେଟ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ସିଗାରେଟ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ମୁଁ ପୋଡିଯିବି .....
ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିର୍ଜନ ବିରହରେ ତୁମେ ଖୋଜିବ ।
ମୁଁ ପୋଡିଯିବି ...
ତୁମ ହୃଦୟର ଅବଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପୋଡି ।
ମୁଁ ପୋଡିଯିବି ..…...
ଆଉ ପୋଡ଼ିଦେବି......
ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିବେକକୁ ......
ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରବଳ ଅଦମ୍ୟ ନିଶା ଭିତରୁ ଜଣେ ।।
ପୋଡିଯିବି ........
ଏବଂ ସର୍ଵଶେଷରେ ପୋଡିଚାଲିବି ତୁମକୁ ..
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଗର୍ବ ,ଅହମିକାରେ ପୋଡି
ପାଉଁଶ ନ ହୋଇଛ ।
ପୋଡି ପୋଡି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ....
ଆଉ ତୁମେ ଟାଣି ଟାଣି ନିଜକୁ
ବିଷାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅ ....
ଏଥିରେ ମୋର ବା ଦୋଷ କଣ ?????

0 Comments