ଖସିପଡ୍ କହିଲେ,
କେବେ ଖସିଯାଏନି ଜହ୍ନ ।

ତଥାପି ତ ମାଆ'
ଚିରିଫାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ
ପୁଅର ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ଜିଦ୍ ଆଉ ଅଝଟପଣକୁ
ଝାଡ଼ି ଦେଇପାରେ
ମାଳ ମାଳ ରାଗରୁଷା ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନକୁ..।

ତୁ କାହିଁ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଦେବୀ ?
ମୋ ଚାହିଦା ମୁତାବକ
ଯୋଗାଣକରି ତୋ ଗୋଦାମର
ଥାକ ଥାକ ମିଛପ୍ରେମକୁ ।

ଏଠି କ୍ରେତା ବି ମୁଁ
ଆଉ ଉପଭୋକ୍ତା ବି,
ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁରେ..।

କେମିତି ??
ପ୍ରେମିକାପଣ ବିନା ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ
ଆଖିପିଛୁଳାକେ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ।

ଖସିପଡୁ ଆକାଶ
କି ଦୌଡାଳୀ ସାଜୁ ହିମାଳୟ
ମୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ ଦେବୀ ?

ମୋ ପାଇଁ ଜଳସ୍ଥଳ ସବୁ ରଦି କାଗଜ
ତୁ ହିଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ , ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଆଉ ବଂଚିବାର ରାହା.. ।

ତୋ ପ୍ରେମକୁ ପିମ୍ପୁଡି ଘେରିଲେ ବି ମୋର
ମକ୍ଷୀକା ଭଣିଲେ ବି ମୋର
କେବଳ ମୋର
ତୁ କେବଳ ମୋର ।

କଦାପି ଦେବିନି
କାହା ଥାଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପରି
କାହା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅଭଡ଼ା ପରି
କାହା କ୍ଷୁଦାରେ ଜୀବନ ପରି
କେବଳ ,
ଖାଇବି ଯେ..ଖାଇବି...
ମହାତୃପ୍ତି ଲଭିବା ଯାଏ ।

ଓଃ... ଭୁଲିଯାଇଥିଲି !
କହିବା ପାଇଁ ;
ମୁଁ ପରା ଜନମୁ ଜନମୁ ଜନ୍ମିଗଲି
ଏଇ ମଣିଷପଣିଆ ଅଭାବ ମଣିଷଗଦାରେ ।

ଅଗତ୍ୟା,
ଜନ୍ମୁ ଥିଲି ସାଜି ଗୋଟେ ''ପ୍ରେମାସୁର'
ଏଇ ତମ ଗାଁ ପାଖ ପ୍ରେମପୁର ଗାଁ ରେ...।
ବଲବନ୍ତ ସାହୁ (ବବଲୁ ) ଭୂଷଲାର୍ଡ , ସିନ୍ଧେକେଲା ,ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋ- 9078105234