ଶରଧାବାଲି କୁ କୃପାସିକ୍ତ କରି
ରତ୍ନବେଦୀ ରୁ ଜନ୍ମବେଦୀ
ଜନ୍ମବେଦୀ ରୁ ରତ୍ନବେଦୀ
ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କ୍ରମରେ
ଆର୍ତ୍ତ ପତିତ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ
ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ର ରଥଯାତ୍ରା ।।

ହୃଦୟର ନିଭୃତକୋଣରୁ
ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ତ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପ୍ତ
ଏଇ ମହାଯାତ୍ରା ।।

ଅଣୁପରମାଣୁ ଠୁ ଦେବାଦେବୀ
ଅଶରୀରୀ ଅମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମା
ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ତୀ ତଥା ଭକ୍ତ
ସତତ ତତ୍ପର ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର
ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ମନମୋହନ ଙ୍କ
ଟିକେ ଦର୍ଶନ,ସ୍ପର୍ଶନ ଆଉ
ଜଣାଇବାକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ।।

ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ନିଜ ଲୌକିକ ଲୀଳାରେ
ହରିନିଅନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ ଦୁଃଖର ସାରାଶଂ
ଯାତ୍ରା ର ଉଦଯାପନି ରେ ନିଜ
ଅଧରସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଆତିଥ୍ୟତା ରେ
ଦିଅନ୍ତି ମକରନ୍ଦ ମିଶା ମୁନ୍ଦାଏ
ଅଧରପଣା.... ।।