OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ହିମାଳୟ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ହିମାଳୟ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ ଯା ଅଙ୍ଗୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ମଳୟ
ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଗିରି ଶୋଭା ଶୃଙ୍ଗ ମାଳା କି ମନଲୋଭା
ଶିଖରେ ଶିବ ଭଗବାନ ସ୍ଥିତ ଘେନିଣ ଶିବଗଣ
ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପିତ୍ରାଳୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।

ଯକ୍ଷ, ଅପ୍ଷରୀ,ବିଦ୍ୟାଧର ଦାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର
ମୁନି କି ଋଷି କି ସନ୍ୟାସୀ ଏହାର ଅଟନ୍ତି ନିବାସୀ
ଦିଶେ ରଜତ ସ୍ତୁପ ପ୍ରାୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।

ଅନେକ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ମିଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ହିମଗିରି
ଦେବ ଦେବ ଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳି ବିଚିତ୍ର କଇଳାଶ ପୁରୀ
ଦିଶଇ ଚାରୁଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।

ପୂତ ପବିତ୍ର ଧର୍ମପୀଠ ଅମରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ
ଶ୍ରୀଭୋଳାନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କେଦାରନାଥ ମହାଦେବ
ସ୍ବଦେହ କରନ୍ତି ବିଜୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳ଼ୟ…।।

ନିର୍ମଳ ନିରା ନିର୍ଝରିଣୀ ନିର୍ଗତ ଅବିରତ ପୁଣି
ଝରି ଲହରେ ଜନପଦେ ବିତରେ ଜଳ କି ଆନନ୍ଦେ
କରେ ପବିତ୍ର ପୂତମୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।

ନାନା ପୁଷ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା ରସାଳ ମଧୂ ଫଳ ଅବା
ସୁଷମା ମଣ୍ଡିତ ସେ ଗିରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାର ନୋହେ କରି
ତା କାନ୍ତି ସଦା ହୀମ ମୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।

ଅନେକ ପଶୁ ସରିଶୃପ ଆବର ନାନାଦି ବିହଙ୍ଗ
କରନ୍ତି ତାରେ ମନଲୋଭା ଯେସନେ ବଇକୁଣ୍ଠ ଆଭା
ଏ ଅଟେ ବିଶ୍ବର ବିସ୍ମୟ…ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ…।।


କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments