ବୋଝ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ବୋଝ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି ନ କିଛି ବୋଝ
ଧରି ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି
ଜନ୍ମ ରୁ ଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ବୋଝ ବିହୀନ
ମନେ ପଡେ ସେଇ ଯେ ପିଲାଦିନ
ଯେବେଠାରୁ ଆମ ପିଠିରେ ଲଦି ଦିଆ
ଗଲା ବୋଝ ବସ୍ତାନୀର
ପିଠିର ସେ ବୋଝ ଆଉ କମିଲା ନି
ବିତି ଗଲା ସାରା ଜୀବନ
ପିଲା ଦିନେ ଥିଲା ବହି ର ବୋଝ
ତାପରେ କେତେ ଯେ ଅଜଣା ବୋଝ
ହିସାବ ନାହିଁ ସେ ସବୁର
ସବୁ ବୋଝ ବାହାରକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ
ପିଲାଦିନେ ପଢି ଥିଲି ଜନ ବୁନିୟନଙ୍କ
ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜ ପିଠି ବୋଝରେ
ହୋଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଡହଳ ବିକଳ
କିପରି ଲାଘବ ହେବ ସେ ବୋଝ ତାହାର
କିପରି ଲାଘବ ହେଲା ବୋଝ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ
ସେତେବେଳେ ପାରୁ ନ ଥିଲି ବୁଝି
କେଉଁ ସବୁ ବୋଝ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
ହେଉଥିଲା ଡହଳ ବିକଳ
ଏବେ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୁଝି ପାରୁଛି
ମୁଁ ସେ ସବୁ ବୋଝ ର କାରଣ
ନିଜ ବୋଝ ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ ସୃଷ୍ଟି
ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି I

0 Comments