ଶିବ ଭଜନ - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଶିବ ଭଜନ - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ନାଗଭୂଷଣ,
ଡମ୍ବରୁଧର ହର
ହର ହର ମୋର ସବୁ ପାପଭାର
ହେ ଧବଳେଶ୍ବର । ୦

ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ଗରଳ ପିଇ
ସଂସାର ଉଦ୍ଧରିଲ
କେତେ ପାପୀ ତପୀ ଉଦ୍ଧରିଛ ମୋର
ଦୁଃଖ କିଆଁ ନଦେଖିଲ
ତୁମେ ନରଖିଲେ ଆଉ କେ ରଖିବ
କରୁଣାର ଅବତାର । ୧
ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ନାଗଭୂଷଣ,........

ଦେବତା ସେ ହେଉ ଅବା ରାକ୍ଷସ
ମନରେ ଥିଲେ ଭକତି
ଭକ୍ତ ଭାବେ ଭୋଳ ହେ ଭୋଳାନାଥ
ମିଳଇ ତାକୁ ମୁକତି
ଅକର୍ମରେ କର୍ମଦାୟକ ତୁମେ ମୋ
ଭକତି ଘେନା କର । ୨
ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ନାଗଭୂଷଣ,........

ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନକାରୀ
ହେ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ
ଭକ୍ତି ଭାବେ ଦାସ ଅଭକ୍ତର ତ୍ରାସ
ହେ ଶିବ ତ୍ରିପୁରାରୀ
ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ସଂକଟବେଳେ
ତ୍ରିଶୂଳ ହାତେ ଧର । ୩
ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ନାଗଭୂଷଣ,........

0 Comments