OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଉଛୁଳେ - କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଉଛୁଳେ - କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଉଛୁଳେ
ସ୍ବଜାତି ଅଜାତି ବିଜାତି ମେଳେ
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ..........।।
ବେଳକୁବେଳ ମାଡି ଆସନ୍ତିଲୋକ
ଦରଶନ କରିବାକୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ
ସୋରିଷଫିଗିଂଲେଆଉନପଡେତଳେ
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ..........।।
ନାହିଁ ଜାତି ଭେଦ ଭାବ
ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରେଣୁ ସ୍ପର୍ଶେ
ସରବେ ଶଉଚ
ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଖାଉଚି ହେଳେ
ବଡ ଦାଣ୍ଡ.......।।
ଧନୀ ମାନୀ ଦାନୀ ଜ୍ଞାନୀ
ଅବା ମୁରୂଖ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଶୂଦ୍ର
ସରବେ ଏକ
ସର୍ବ ହୃଦେ ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରେମ
ରସ କଲ୍ଲୋଳେ
ବଡ ଦାଣ୍ଡ.........।।
ତ୍ରିପୁର ଜନକ ଜଗନ୍ନାଥଠାକୁର
ମନ୍ଦିରୁବାହାରି ବିଜେ ବଡଦାଣ୍ଡର
କିତୋରା ଦିଶନ୍ତିଆହା
କୁସୁମ ମାଳେ
ବଡଦାଣ୍ଡ........।।
ବଡଦାଣ୍ଡେବଡପ୍ରଭୁବିଜୟଦେଖି
ଅମ୍ବରେଅମରଗଣହୋଇଣସୁଖୀ
ନେତୃନୀର ଢାଳନ୍ତିକି
ବରଷା ଛଳେ
ବଡଦାଣ୍ଡ.........।।
ଦେଖିସାଧୁଜନମାନେ
ଏମନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ
ମନମଧ୍ୟେ ଭାଳୁଛନ୍ତି
ହୋଇଣ ତୋଷ
ଦେବସଭାଲାଗିଛିକି
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ
ବଡଦାଣ୍ଡ........।।


କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ରପାଢୀ
କୁମାରପୁର, ଭଦ୍ରକ

0 Comments