Information

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଟିକି ଚିଠି - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଟିକି ଚିଠି ଟି ଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆଜି
ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଛବି ଆଙ୍କି ;
ପ୍ରିୟତମା ଗୋରୀ ଦବ ନାହିଁ ଚିରି
ଏ ଚିଠି ମୋସ୍ପନ୍ଦନ ଗୀତି !ଛାତି ରୁ ରକତ ନିଗାଡ଼ି ଲେଖିଛି
ଶେଷ ଚିଠିବୋଲି ମୋର ;
ପଢିବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣ ଶତ ବାର
କରିବନି ହତାଦର !!
ପ୍ରେମନିବେଦନ କରିନି ମୁଁକିଛି
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ;
ବିରହ ବେଦନା ଲେଖିନି ମୁଁକିଛି
ମୋ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ !!
ଏ ତିକି ଲେଖିଛି ହୃଦୟ ର କଥା
କରିବିମୁଁ ଶେଷ ଦେଖା ;
ସେଇ ଅବସରେ କହିବି ତୁମକୁ
ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା !!
ପ୍ରେମମାନେ ନୁ ହଁ ଦହିକ ମିଳନ
ଦେହ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ;
ପ୍ରେମ ଧର୍ମ କର୍ମ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ
ଆତ୍ମା ର ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର !
ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ର ମିଳନ ହୋଇଲେ
ପ୍ରେମ ଫୁଲ ବାସି ଉଠେ ;
ଏଚିଠି ଉତ୍ତର ଦବ ପ୍ରିୟା ମୋତେ
ମୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ସତେ !!


ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଧୁରୁସିଆ, କଟକ

Post a Comment